साइन अप

यदि तपाईं ईन्ट सोसायटीसँग NCS मा साइन अप गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं या त आफ्नो पूरा साइन-अप अनलाईन गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं रुचि फारमको अभिव्यक्ति भर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई पोस्टमा पेपर फाराम पठाउनुहुनेछौं।

यदि तपाईं थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाइँले हामीलाई 0114 299 9210 मा कल दिन सक्नुहुन्छ, वा हाम्रो FAQ खण्ड हेर्नुहोस् यहाँ। एक पटक साइन अप गरेपछि, तपाईंले फोनमा भुक्तानी पूरा गर्न सक्नुहुनेछ।

तत्व सोसाइटी