साइन अप

यदि तपाईं ईन्ट सोसायटीसँग NCS मा साइन अप गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं या त आफ्नो पूरा साइन-अप अनलाईन गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं रुचि फारमको अभिव्यक्ति भर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई पोस्टमा पेपर फाराम पठाउनुहुनेछौं।

If you’d like more information you can give us a call on 0114 299 9210, or check out our FAQ section यहाँ. Once you’ve signed up, you can complete payment over the phone or you can pay online यहाँ.

तत्व सोसाइटी